Svatby dle času | Weddings sort by time

Honza Ježdík | Photography

Aktuální svatební fotografie a další fotografické práce, včetně ceníku, naleznete na novém webu

www.honzajezdik.com

Tato stránka již nebude aktualizována

Děkuji za pochopení i návštěvu nových www, Honza

(1-7-2016)Honza Ježdík | Photography

Actual wedding photos and other photographic works, can be found on my new website

www.honzajezdik.com

This page will no longer be updated

Thank you for your understanding and visit the new website, Honza

(1-7-2016)